Landschap

Of het nu gaat om bos of rietland of recreatie terrein, op vele gronden zijn wij bekend met de uitvoering van diverse werkzaamheden zoals maaien (trekker en bosmaaier) kap,- en dun werkzaamheden, (handmatig) sloten schonen, afrasteringen plaatsen en onderhouden, bomen planten en diverse graafwerkzaamheden.

Wij beschikken over de kennis om ook uw vraagstuk op te lossen met een daarbij behorend flora en fauna plan waarmee we de huidige leefomgeving van de aanwezige dieren en planten zo goed mogelijk trachten te beschermen.


U kunt hier direct uw aanvraag indienen